Elena & Leszek Gabrjel

Member's page

 

 
 
 

Odwiedziliśmy w niezliczonych podróżach do tej pory około 170 krajów i terytoriów zależnych. Przed nami jeszcze sporo planów i krajów. Nie idzie nam o ilość odwiedzonych krajów,  ale o poznanie wszystkich kultur naszego świata. Pomimo, że odwiedziliśmy wszystkie 7 kontynentów, szukamy dalej naszej Atlantydy.

Najlepsze miejsca, które zrobiły na nas wrażenie, to Arktyka, Wyspy Towarzystwa, Galapagos, Andy, dżungle Borneo, fiordy Nowej Zelandii, Jezior Bajkał, parki Narodowe Ameryki Północnej, stepy Afryki i wiele innych miejsc.

W tym roku po pandemicznej przerwie wyruszamy znowu w nowe podróże dookoła świata w miejsca które są dla nas ważne i interesujące.
 

We have visited around 170 countries and dependent territories in countless travels so far. There are still many plans and countries ahead of us.  We are not concerned with the number of countries visited, but with getting to know all the cultures of our world. Although we have visited all 7 continents, we are still looking for our Atlantis.

The best places that impressed us are the Arctic, Society Islands, Galapagos, Andes, Borneo jungles, New Zealand fjords, Bajkal lake, North American national parks, 
African steppes and many more.
This year, after a pandemic break, we set off on new journeys around the world to places that are important and interesting for us.
 
 

J