Greenland & Iceland '98 - the highlights
Arctica98map.jpg (15622 bytes) Grenlandia

i   Islandia '98

- to co najciekawsze...

 

THE  ROUTE:                                                                                 TRASA:      

1 - Gdansk to Copenhagen then  to Reykjavik, Iceland - by air, Reykjavik to Kulusuk, Greenland ond onward to Kangerlussuaq - by air. By air to Ilulissat and by ship along the coast to Nuuk, visiting 5 harbours onthe way.  Nuuk to Narsarsuaq by air and onward to Reykjavik.

2 - From Reykjavik day excursions to Westman Islands, Lake Myvatn area, Langjokull Glacier, and Golden Ring - by bus, jeep and air.   Then return by air to Gdansk via Copenhagen.

General remarks:

I wanted to visit two countries: Iceland and Greenland during one travel. Both countries are worth to see, and because there are closely located it was logic. The basic problem was to find interesting airfare. There is partnership between countries but they have not integrated system of air   links and several air companies servicing region do not offer any combined air tariff. nobody of my friends traveled this area before... After long studies I recognized that three separated tickets give me the best solution: return for LO & FI carriers from Poland to Iceland, next one for flights between Iceland and Greenland and third for domestic flights in Greenland.

 

  Uwagi ogólne:

Chciałem podczas jednej podróży połączyć wizytę w Islandii i Grenlandii. Oba kraje są warte zobaczenia, a ponieważ leżą blisko siebie wydawało mi się to logiczne. Podstawowym problemem okazało się znalezienie korzystnych taryf lotniczych. Okazało się, że choć kraje są partnerami nie mają zintegrowanego systemu połaczeń lotniczych, a klika różnych towarzystw lotniczych obsługujacych ten region nie oferuje żadnej wspólnej taryfy. Nikt z przyjaciół nie podróżował w tamtych stronach...  Po długich studiach okazało sie, że optymalnym rozwiązaniem będzie wykupienie kilku odzielnych biletów: powrotnego na LOT i Icelandair z Gdańska do Islandii, kolejnego na przeloty między Islandia i Grenlandią i wreszcie trzeciego - na wewnętrzne przeloty w Grenlandii.

     
     
ENTRY   TO   ENGLISH  VERSIONS:

Greenland  Greenland98.JPG (13903 bytes)

Iceland   Iceland98.jpg (15879 bytes)

 

 

Przejście do wersji polskich:

Grenlandia   Grenlandia98.jpg (14545 bytes)

Islandia    Islandia98.jpg (16051 bytes)

Back do the main directory                                                        Powrót do głównego katalogu