Tekst i zdjęcia - Wojciech Dąbrowski © - text and photos


In August 2016 I departed from Gdansk in the next voyage to the Russian Far North,

 

We sierpniu 2016 wyruszyłem z Gdańska w kolejną wyprawę na rosyjską Daleką Północ,

Summer 2016 was not over yet, when I started a new journey. This is because the route leads up to the Arctic Circle, where it is cold now, and later it will be VERY cold. I sailed on the old river boat down Irtysh and Ob to Salekhard - lying on the Arctic Circle, and from there - the next boat took me even further north - to the regions inhabited by Nenets tribe. After returning train took me to the infamous Vorkuta, V.Ustiug and Arkhangelsk. Then I flew back to Kaliningrad. It was another interesting trip - to the areas in which I have not been yet. Short messages from this route you can find in my travel log.

 

Lato 2016 jeszcze się nie skończyło, ale ja wyruszałem już w nową samotną podróż. To dlatego, że jej trasa prowadziła aż za Krąg Polarny, gdzie jest zimno, a później miało być bardzo zimno. Na poczatku spłynąłem starym statkiem Irtyszem i Obem aż do Salehardu leżącego na Kole Podbiegunowym, a stamtąd - kolejnym statkiem płynąłem jeszcze dalej na północ - do regionów zamieszkanych przez Neńców. Po powrocie do Salehardu pociąg zabrał mnie do niesławnej Workuty, Ustiugu i Archangielska, skąd doleciałem z powrotem do Kaliningradu. Nie było wcale łatwo przygotować taką pionierską ekspedycję. Będzie to jeszcze jedna ciekawa podróż - do rejonów w których jeszcze nie byłem. Krótkie wiadomości z tej trasy znajdziecie w moim dzienniku podróży.

Sorry, so far the map only...   Przepraszam, na razie tylko mapa, ale wkrótce zamierzam rozbudować tę stronę... :)

Antipayuta

 

 

 

     

Y  

Przepraszam moich czytelników - kolejne zdjęcia już wkrótce...

     
     

 

My hot news from this expedition (in English) you can read in my travel log:  www.globosapiens.net/travellog/wojtekd 

 

 

Notatki robione "na gorąco" na trasie podróży (po angielsku) można przeczytać w moim  dzienniku podróży w serwisie globosapiens.net

 

 

Przejście do strony "Moje podróże"                                           Back  to  main  travel page 

Powrót do głównego katalogu                                                    Back to the main directory