Część X: Przez Dohę do Rzymu             Part ten: To Rome via Doha


This was the last part of the grand voyage to the little islands of Indonesia and the Philippines. I visited in total 37 islands of different size.   Now I was coming back home via Rome. I was already in Rome in 1974 - 34 years before! This was good opportunity to recall the Eternal City. It was possible to make a choice of the other transfer point in Western Europe. But the choice of Rome was optimal: I had direct low-cost flight from Gdansk to Rome. The airports in Rome are located not so far from the city center and they have good and inexpensive city transport. In addition I found cheap and well organized hostel close to Roma Termini station. To była końcówka wielkiej podróży na małe wyspy Indonezji i Filipin, podczas której udało mi się odwiedzić 37 mniejszych i większych wysp. Teraz wracałem do kraju przez Rzym.  W Rzymie byłem poprzednio w 1974 roku - upłynęły 34 lata! Była to dobra okazja , aby przypomnieć sobie Wieczne Miasto. Mogłem wybrać inny punkt przesiadkowy w Zachodniej Europie. Ale wybór Rzymu okazał się optymalny. W tym wariancie było najmniej przesiadek (leciałem do Rzymu tanią linią bezpośrednio z Gdańska). Poza tym (o czym nie wszyscy wiedzą) rzymskie lotniska nie są odległe od centrum i mają dobre, tanie skomunikowanie z miastem. Wreszcie -znalazłem  tani i dobrze zorganizowany hostel koło dworca Termini.

But before that I was waiting few hours for he connection in Doha airport in Qatar. Ask transit desk for the complimentary meal in self- service restaurant...

Ale najpierw było kilka godzin czekania na lot do Rzymu na lotnisku w Doha. Warto wiedzieć, że przy kilkugodzinnym oczekiwaniu w stanowisku tranzytu na piętrze można dostać talon na posiłek w samoobsługowej restauracji z której otwiera się taki widok jak na zdjęciu. 

 
 

On the upper level of the Doha terminal there are free internet stands to check or send your e-mails (there is 10 minutes usage limit but you can repeat it). I found there also so called "quite rooms" where you can rest few hours laying on the sort of sofa.

 

Na tym samym piętrze są bezpłatne stanowiska internetowe (limit 10 minut, ale  można powtarzać) i wreszcie są tam salki z rzędami kanap do drzemki - nazywa się to myląco "quite room".

 

 

 

In Rome "Leonardo" experess train (half an hour, 11 euro) took me from Fumicino airport to Termini Station. On the picture you can see Freedom Traveller Hostel on Via Gaeta 23 - it is 15 min walk from the station.

 

 Szybki pociąg "Leonardo" (pół godziny, 11 euro) przywiózł mnie z rzymskiego lotniska Fumicino do centrum. To już Rzym: Via Gaeta, gdzie pod numerem 23 w starej kamienicy odległej o 15 minut marszu od dworca Termini funkcjonuje Freedom Traveller Hostel (www.freedom-traveller.it). Rezerwowałem tam miejsce przez hostels.com i nie miałem żadnych problemów. Hostel prowadzony jest przez Amerykanów, pomieszczenia duże. Ma dwa darmowe stanowiska internetowe. Wliczone jest bufetowe śniadanie, a poza sezonem dodatkowo fundują wieczorem spaghetti i lampkę wina w sąsiedniej knajpce. Wejście znajdziecie obok fryzjera - ("Barbiere"). Cena: 18 euro/noc 

 

On the next morning the weather was fine. I started my excurcion from The Vatican. This is wide Via della Concillazione heading from Tevere River to St Peter Square.

Następnego poranka miałem dobrą pogodę. Wędrówkę po Rzymie rozpocząłem od Watykanu. To szeroka ulica Via della Concillazione prowadzaca o Tybru na Plac Św. Piotra.

 

Of course I entered basilica. Entrance is still free but they introduced security control. On the underground level there are popes' tombs. No pictures there. I wanted to see the tomb of our pope - John Paul  II - this is the only point where the people stop...

 Wszedłem oczywiście do bazyliki. Wstęp jest wciąż bezpłatny, ale pojawiła się kontrola osobista. W podziemiach są groby papieży. Nie wolno tam fotografować. Chciałem zobaczyć skromny grobowiec naszego papieża - jedyny przy którym ludzie zatrzymują się na dłużej. 

 

You have to pay 7 euro if you want to climb up to the terrace near cupola. Tourists often photograph soldiers from the Pope's Swiss Guard. 

 

Trzeba zapłacić 7 euro jeśli chce się wejść na taras pod kopułą. Turyści chętnie fotografują ubranych w historyczne stroje żołnierzy z papieskiej Gwardii Szwajcarskiej.

 

Heading from The Vatican to the river you will com to the Castle Sant Angelo. Due to the location it is one of the most picturesque monuments of Rome.

Idąc z Watykanu w kierunku Tybru dochodzi się do Zamku Św. Anioła - jednej z bardziej malowniczych budowli Wiecznego Miasta.

 

It is quite far from Vatican to the ancient ruins of Rome. But you can take a subway or the bus or both of them. They have cheap offers for city transport: single 75-minutes ticket for subway and bus with unlimited changes costs 1 euro. For just 4 euro you can have day ticket.

 

Z Watykanu do starożytnych rzymskich ruin jest dość daleko, ale można skorzystać z metro lub autobusu. Miejski transport ma tu ciekawe, tanie oferty: jednorazowy bilet na autobusy i metro ważny 75 minut od skasowania kosztuje 1 euro, a za 4 euro można mieć bilet całodzienny. Bilety sprzedają automaty przy wejściu do metra.

 

The most important monuments from the Roman Emporium times are located close to the other. You can see Arch of Constantine above and Colosseum on the left column.

 

Najwspanialsze zabytki z okresu Imperium Rzymskiego stoją obok siebie. Powyżej - Łuk Konstantyna. Obok: Koloseum, a w głębi fragment Forum Romanum. 

 

 

Monumental Spanish Stairs will take you from the Plazza di Spagna where tourists enjoy boat-like fountain up to the church Trinita del Monti. During my visit  church was under restauration but the stairs were working - as you see.

 

A to monumentalne Hiszpańskie Schody przy Plazza di Spagna, na których o każdej porze dnia przesiaduje młodzież i artyści. Na dole jest fontanna w kształcie łodzi, a w górę schody prowadza do kościoła Trinita del Monti. Podczas mojego pobytu kościół był w remoncie, ale schody jak widać funkcjonowały.

 

 

During your excursion around Rome it is hard to miss Fountain di Trevi. It is so famous because it was starring in many movies including classic "Dolce vita" and "Roman holidays" . According tothe tradition if you will throw the coin into the water staying back to the fountain you will come cack to Rome some day. I did - after 34 years.

 

W wędrówce po Rzymie nie sposób ominąć słynną Fontannę di Trevi. Rozsławiły ją na całym świecie filmy - między innymi takie klasyczne pozycje jak "Dolce vita" i "Rzymskie wakacje". Tradycja każe turystom rzucić do fontanny pieniążek przez ramię - to gwarancja, że wrócą jeszcze kiedyś do Rzymu. Mnie się sprawdziło - choć dopiero po 34 latach...

 

It was time to say Goodbye to Rome. There is inexpensive bus from Termini station to Ciampino airport where low-cost airlines operate. Their timetable is on display in the hostel and in arrival baggage hall of the airport. They charge 5 euro to the city and 6 euro to the airport.

 

Przyszedł czas powiedzieć "Arrivederci Roma"!. Na lotnisko Ciampino, skąd startują samoloty tanich linii kursują sprzed dworca Termini tanie autobusy "Bus Shuttle" (rozkład wywieszony jest w hostelu i na lotnisku przy karuzelach bagażowych). Kurs na lotnisko kosztuje 6 euro, kurs z lotniska - 5 euro. 

 

It was late afternoon when I was flying by low-cost airline from Rome to Gdansk. This was already the end of this interesting, pioneering voyage. But I know, that soon I'll pack again my old backpack and I'll set out on a trail...  See you there!

 

Późnym popołudniem odleciałem tanią linią z Rzymu do Gdańska. To był już koniec tej ciekawej, pionierskiej podróży... Ale wiem, że wkrótce znów spakuję mój wysłużony plecak i wyruszę na szlak... Być może gdzieś tam, w świecie spotkamy się...              Do zobaczenia!

 

 

 

Powrót na początek relacji z podróży na Wyspy Korzenne

 

Przejście do strony "Moje podróże"                                           Back  to  main  travel page 

Powrót do głównego katalogu                                                    Back to the main directory

Powrót na początek strony